Home

Welkom op de website van Stichting Vrienden van het Boerenland

gruttoVrienden van het Boerenland is een stichting die bestaat uit boeren en vrijwilligers. De doelstelling van Vrienden van het Boerenland is het vergroten van de biodiversiteit in het agrarisch gebied en het verbeteren en verruimen van levenskansen voor plant en dier.

Primair willen we onze doelstelling verwezenlijken door het beschermen van weidevogellegsels en -kuikens. Weidevogelbescherming dus. Met wie we dat doen vindt u op de pagina ‘vrijwilligers en bestuur’. Op de pagina ‘weidevogelbescherming’ leest u wat weidevogelbescherming is. Ook vind u hier tips en aandachtspunten voor vrijwilligers en agrariërs (en loonwerkers) om weidevogellegsels en -kuikens te sparen.

Het werkgebied van Vrienden van het Boerenland ligt tussen de Veluwe en de IJssel, vanaf Wilp en Apeldoorn in het zuiden tot en met Zalk in het noorden.

Doel en beleid van Stichting Vrienden van het Boerenland

Vrienden van het Boerenland heeft als doel de levenskansen voor plant en dier te vergroten en de biodiversiteit in het agrarisch gebied te verruimen.

Het beleid van de Vrienden van het Boerenland is op deze doelstelling gebaseerd en heeft als speerpunt een optimale bescherming van weidevogels, hun broedsels en hun habitat.

Vanuit dit beleid komen de actiepunten schrikdraad als predatie preventie (zie onder) en markeren van weidevogelnesten in percelen waar geen uitgesteld maaibeleid is afgesproken.

Ons “schrikdraad” beleid

Het beleid van Vrienden van het Boerenland is om weidevogelbescherming zo diervriendelijk mogelijk uit te voeren. Daarom werken we in het noorden van ons werkgebied al 7 jaar met schrikdraadinstallaties om predatie door vossen te voorkomen.

In de Gelderse Waard, de Aersoltweerde en in de Hoenwaard worden voor het begin van het seizoen schrikdraden op een hoogte van 15, 30 en 45 cm gespannen. Er  worden meerdere percelen omrasterd. Een accu voorziet deze installatie van elektriciteit.

Inmiddels hebben we meer dan 120 hectare binnen het schrikdraad. In deze gebieden is er op een enkele uitzondering na geen predatie door de vos. Wel is het belangrijk te zorgen voor deskundigheid bij het plaatsen. En voldoende te zorgen voor het maaien van gras onder de draden om stroomlekkage te voorkomen. En geregeld controleren op voldoende spanning op de draden is daarbij ook van belang.

Deze wijze van weidevogelbescherming heeft als grote voordeel dat vrijwilligers nauwelijks in het land aanwezig hoeven te zijn en dus ook geen vogels verstoren. Maar nog belangrijker is, dat er geen afschot van vossen meer plaats hoeft te vinden!

Op dit moment kunnen wij een uitbreiding van schrikdraadinstallaties naar andere gebieden helaas niet zelf financieren. Immers de aanschaf, het plaatsen en het onderhoud van de schrikdraadinstallaties kost veel geld, zie ook de pagina financiën. Als u Vrienden van het Boerenland in deze diervriendelijke manier van weidevogelbescherming wilt ondersteunen, neem dan contact op met onze penningmeester. Vrienden van het Boerenland (fiscaal nummer 8025.46.985) is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze ANBI-status zijn uw giften voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.

Wilt u meer informatie over Vrienden van het Boerenland?

Neem dan contact op met onze secretaris Cor Heidenrijk
telefoon 06-55175892 of mail cor.heidenrijk@planet.nl

Interessante sites van andere organisaties met informatie over de weidevogels in Nederland: